Đọc Truyện [ĐM] Nhân vật phản diện vốn phản diện - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ĐM] Nhân vật phản diện vốn phản diện

Tác giả: QuDc08

Đọc Truyện

Nhân vật phản diện vốn phản diện

Tác giả: Lục Nguyệt Thanh Sơn

Thể loại: Trọng sinh, xuyên thư, hệ thống, tu chân, công sủng thụ, trung khuyển hắc hóa đồ đệ công X BOSS ẩn ôn hòa (?) sư tôn thụ, mỹ nhân yêu nghiệt chủ thụ, ngược tra, 1x1, HE.

Tình trạng: Đang tiến hành

____

Diện Sân Lão tổ một đời ác danh, bóng ma mang tên lão tổ Ma tu một đời che trời lấp đất bao trùm giới tu chân.

Nhắc đến Diện Sân Lão tổ, nhân ma tiên kinh hách không phải vì độ lạm sát có xu hướng max như ác đồ thường thấy.

Chúng tu chân giả nghe tên Diện Sân liền sợ vỡ mật vì chính độ trâu bò của BOSS này, đi vô tung đến vô ảnh, tính khí âm u thất thường, đặc biệt máu trâu giết hoài không chết ngược lại máu và kỹ năng của mình ngày càng có xu thế rớt thẳng tắp chân mây.

Chúng tu chân tỏ vẻ, trời đã sinh ta, sao còn sinh Sân?

Được rồi, nhìn chung BOSS cuối giới tu chân rất khốc suất cuồng

Danh sách Chap

văn án

Chương 01: BOSS lớn xuyên rồi 囧

Chương 02: Hệ thống quỳ (1)

Chương 03: Hệ thống quỳ (2)

Chương 04: Truất trên từng cm (。+・'ω・')

Chương 05: Áp chế (1)

Thông báo

Chương 06: Áp chế (2)

Chương 07: Áp chế (3)

Gấp!

Chương 08: Áp chế (4)

Chương 09: Hiệu ứng phản diện?! (1)

Chương 10: Hiệu ứng phản diện?! (2)

Chương 11: Hiệu ứng phản diện?! (3)

Chương 12: Hiệu ứng phản diện (4)

Chương 13: Hiệu ứng phản diện (5)

Phiên ngoại 1: Thật ra Lão tổ là người rất nghiêm túc...

Chương 14: Hello? (1)

Chương 15: Hello (2)

Chương 16: Ta là Ma Bắc Mạn

Chương 17: Hồng dâu uy vũ! (1)

Gia Chủ có lời phát biểu

Một chút tâm sự mỏng

Chương 18: Hồng dâu uy vũ (2)

Chương 19: Bắt đầu con đường vô đối vai phản diện (1)

Chương 20: Bắt đầu con đường vô đối vai phản diện (2)

Chương 21: Ngự Lâm Trấn (1)

Chương 22: Ngự Lâm Trấn (2)

Chương 23: Nhiệm vụ mở

Chương 24: Tiên gia

Chương 25: Giang hồ đồn...

Chương 26: Bữa ăn

Chương 27: Nung thân (1)

Chương 28: Nung thân (2)

Chương 29: Phế bỏ tu vi

Chương 30: Rời đi

Chương 31: Hôn

Chương 32: Ma Bắc Mạn nhớ nhung

Chương 33: Lão tổ hiển uy (1)

Chương 34: Lão tổ hiển uy (2)

10/06/2018

Chương 35: Lão tổ chân tiện

Chương 36: Không đề (1)

Cum Bắc

Chương 37: Không đề (2)

Chương 38: Nguồn cơn

Chương 39: Lôi phạt

Chương 40: Thiên Đạo

Chương 41: Ô gia (1)

Chương 42: Ô gia (2)

Chương 43: Ô Gia (3)

Chương 44: Ô gia (4)

Chương 45: Ô gia (5)