Đọc Truyện [ ĐN KNY + KHR ] TOKITOU MUICHIROU TRỞ LẠI - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ ĐN KNY + KHR ] TOKITOU MUICHIROU TRỞ LẠI

Tác giả: Michael_Weiss

Đọc Truyện

Chết rồi, được gặp lại anh trai rồi.

Cư nhiên sau cuộc gặp gỡ ấy thì lại tái sinh sang thế giới khác?

"Cậu như con gái ấy!"

"Xin lỗi, tôi không phải con gái."

Và cuộc sống ở thế giới mới của Tokitou Muichirou bắt đầu!

Bìa: bởi Wi from Girasole Team.