Đọc Truyện [Đn KnY x BNHA]Chuyển Sinh Thành Anh Hùng!! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Đn KnY x BNHA]Chuyển Sinh Thành Anh Hùng!!

Tác giả: Sakimizua

Đọc Truyện

tên truyện : chuyển sinh thành anh hùng !!
thể loại : đam ; np ; hắc hóa ; cường ; buff ; trùng sinh

nếu như Tanjiro kun chết trong trận chiến cuối cùng với muzan tù sao ...trùng sinh sống trong cơ thể một cậu nhóc người thường không có năng lực mang tên Midoriya..

từ một kẻ phế vật thành một kiếm sĩ tài năng ...

nào kết cục và số phận cậu rồi ra sao ..

..