Đọc Truyện Đoản văn ngôn tình - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Đoản văn ngôn tình

Tác giả: TuNgon279

Đọc Truyện

Chỉ là sưu tầm những đoản văn lãng mạn nhưng k kém phần hài hước ;)))))
Nguồn mị sẽ ghi ở cuối mỗi chap ak.

Danh sách Chap

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

#40

#41

#42

#43

#44

#45

#46

#47

#48

#49 ( #48 )

#50 & Trò chơi đi kèm...

#51 & Truyện đi kèm...

#52

#53

#54

#55

#56

#57

#58 & Câu nói của soái ca.

#59 & Câu nói của soái ca 2.

P60 & Đi hok là mùa " thính "...

P61

Lời đầu & P62

P63

P64

P65

P66

P67 & Thuật ngữ ngôn tình.

P68 & Ảnh đi kèm...

Lời đầu 2 & P69

P70

P71

P72

Lời đầu 3 & P73

P74

P75 & Có thể bạn... Thừa biết???

P76

P77

P78

P79

P80

P81

P82

P83 & Một số thứ về ngôn tình

P84

Lời đầu 4 & P85

P86

P87

P88

P89

P90

P91

P92

P93

P94

P95

P96

P97

P98

P99

P100

P101

P102

" Tự sướng " & P103

P104

P105

P106

P107

P108

P109

Thơ... & P110

P111

P112

P113

P114

P115

P116

P117

P118

P119

P120

P121

P122

P123

P124

Lời đầu... & P125

P126

P127

P128

P129

P130

P131

Thông báo... & P132

P133

P134

P135 ( Series ngoại truyện ngôn tình - Anh và mèo 1 )

P136 ( Anh và mèo 2 )

P137 ( Anh và mèo 3 )

P138 ( Anh và mèo 4 )

P139 ( Anh và mèo 5 )

P140 ( Anh và mèo 6 )

P141 ( Anh và mèo 7 )

P142 ( Anh và mèo 8 )

P143 ( Anh và mèo 9 )

P144 ( Anh và mèo 10 )

Thông báo... P145 ( Khi các soái ca ghen 1 )

P146 ( Khi các soái ca ghen 2 )

P147 ( Khi các soái ca ghen 3 )

P148 ( Soái ca hắc bang xử lí kẻ thứ 3 như thế nào 1 )

P149 ( Soái ca hắc bang xử lí kẻ thứ 3 như thế nào 2 )

P150 ( Soái ca hắc bang xử lí kẻ thứ 3 như thế nào 3 ) & Đi kèm...

P151 ( Khi các soái được vợ rủ đi dạo trong công viên 1 )

P152 ( Khi các soái được vợ rủ đi dạo trong công viên 2 )

P153 ( Khi các soái được vợ rủ đi dạo trong công viên 3 ) & Đi kèm...

P154 ( Khi các soái xem phim hài )

P155 ( Giáng sinh và soái ca 1 )

P156 ( Giáng sinh và soái ca 2 ) & 8/3 của soái

P157

P158 ( Phỏng vấn soái ca phần 1 )

P159 ( Phỏng vấn soái ca - phần cuối )

Lời đầu... & P160 & Ảnh kèm - END Phần 1

Phần 2: P161 & Lời đầu...

P162

P163

P164

P165

P166

P167

P168

P169

Lời đầu... & P170

P171 & Trò chơi đi kèm P2...

P172

P173

P174

Thông báo..... & P175

P176

P177

P178

Lời đầu... & P179

Lời đầu cho 14/2... & P180

P181

P182

Lời đầu... & P183 & Soái ca nói gì về tiền lì xì...?

P184 & Trò chơi đi kèm P3...

P185

P186 & Truyện đi kèm...

P187

P188

P189

P190

Lời đầu... & P191

P192

P193

P194

P195

P196

P197

P198

P199

Thông báo... & P200 - END