Đọc Truyện Đôi Ba Vần Thơ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Đôi Ba Vần Thơ

Tác giả: gwenetta-n

Đọc Truyện

Thở đi nhẹ một kiếp người,
Vui đi để thấy nụ cười thêng thang.

© 2019 gwenetta-n