Đọc Truyện [Đồng Nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] [H] Khởi Xuân - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Đồng Nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] [H] Khởi Xuân

Tác giả: khoinguyenduongthii

Đọc Truyện

Tác giả: Khởi Nguyên Dương Thii.

Tên nhân vật thuộc về truyện "Ma Đạo Tổ Sư" của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu.

Nội dung:
Xuân dược mang tên "Khởi Xuân" tìm được trong mật thất Lăn Lăng Kim thị, nếu đem cho các nhân vật sử dụng thì sẽ thế nào?

Bonus: Khởi Xuân, chạm vào một chút, dồi dào cả đêm...

-------
Đây hoàn toàn là tưởng tượng của tôi nhé!

Truyện chứa nội dung 18+ của Vong Tiện, Hi Trừng, Truy Lăng nên tôi khuyên các cô nương trong sáng, các tỷ tỷ fan nhà khác không thích thì click back nhé!

❗ Có thể có OOC