Đọc Truyện [Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những chuyện chưa kể... - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những chuyện chưa kể...

Tác giả: PhuongDo479

Đọc Truyện

Các nhân vật trong truyện thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, không phải tôi.
Viết theo sở thích vì cuồng bộ này
CP chính trong truyện: Lam Vong Cơ aka Hàm Quang Quân x Ngụy Vô Tiện aka Di Lăng Lão Tổ
Vốn dĩ là định viết tất cả các couple trong Ma Đạo nhưng cuồng Vong Tiện quá nên sẽ viết về cặp này là chính, những cặp khác sẽ là phụ thôi nhé, nếu cảm thấy phiền các bạn cứ bỏ qua.
Sau cùng, cám ơn vì đã đọc...^^
======Thân======
Art: @Minatu

https://twitter.com/minahomine/status/1153699403137351682?s=19

Danh sách Chap

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma đạo tổ sư - Dạ du nhân

[Những khung ảnh nhỏ] Vong-Tiện

[Đồng nhân][Tiết-Hiểu]Ma Đạo Tổ Sư-Ràng buộc

[Đồng nhân][Trừng-Tiện]Ma Đạo Tổ Sư-Ràng Buộc 2

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo Tổ Sư-Trong rừng ẩn

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo Tổ Sư- Chiếc rương không tên.

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo Tổ Sư-Một ly rượu Ricard (1)

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo Tổ Sư-Một ly rượu Ricard (2)

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo Tổ Sư-Một ly rượu Ricard (3)

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo Tổ Sư-Một ly rượu Ricard (4)

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Một ly rượu Ricard (5)

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- Một ly rượu Ricard (6)

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Một ly rượu Ricard (7)

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Một ly rượu Ricard (8)

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo-Một ly rượu Ricard (9)

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo - Một ly rượu Ricard (10)

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo - Một ly rượu Ricard (11)

Đêm trước bình minh.

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo-Một ly rượu Ricard (12)

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Một ly rượu Ricard (12)

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- Một ly rượu Ricard (13)

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Một ly rượu Ricard (14)

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Một ly rượu Ricard (15)

[Đồng nhân]Ma Đạo Tổ Sư- Nhật kí mạch ngạch (1)

[Đồng nhân] Ma Đạo Tổ Sư-Nhật kí mạch ngạch (2)

[Đồng nhân] Ma Đạo Tổ Sư-Nghịch dại thì như thế nào?

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma đạo- Khi thức dậy.... (1)

[Đồng nhân][Trừng.....] Ma Đạo- Khi thức dậy (2)

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo-Xiềng xích

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo Tổ Sư-Mèo kêu!

[Đồng nhân]Ma Đạo Tổ Sư-Nguyện Ước của Rồng

[Đồng nhân][Tiết Hiểu]Ma Đạo-Mở mắt (1)

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma đạo tổ sư - Thác hề

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- Rắc rối nho nhỏ

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma đạo- Giấc mộng đêm đông

[Những khung ảnh nhỏ][Vong Tiện] 2

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- You found me

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma đạo- Ngoại truyện You found me

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Mộng xuân của Ngụy Anh

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Giao thoa (1)

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Giao thoa (2)

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Giao thoa (3)

[Đồng nhân]Ma Đạo- Noel bên nhau

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Tình dược (1)

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo-Tình dược (2)

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Vô đề (1)

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo-The boy in the wall.

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- The boy in the wall {****}

Không liên quan, không cần xem cũng được....

[Đồng nhân]Ma Đạo- Vô Đề (2)

[ Đồng nhân][Hiên Ly] Ma Đạo Tổ Sư- Bên kia cửa sổ.

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- Dạy trẻ nhỏ như thế nào mới đúng.

[Đồng nhân]Vong Tiện] Ma Đạo - Camera???? {****}

[Những khung ảnh nhỏ][Vong Tiện]Ma Đạo (3)

[Đồng nhân][Lam Khải Nhân]Ma Đạo-Vô Đề (3)

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Không có cái gọi là giới hạn (1)

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Vô Đề (4)

[Vong Tiện]Ma Đạo- Bách phượng núi săn

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- Vô Đề (5)

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Lời nói.

Thi tốt nha anh em.

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo - Song Sinh

[Đồng nhân][Hi Trừng-Vong Tiện]Ma Đạo- Khi chị dâu* cùng em dâu vô ý đổi chỗ.(1)

[Đồng nhân][Hi Trừng-Vong Tiện]Ma Đạo- Khi chị dâu cùng em dâu vô ý đổi chỗ (2)

[Đồng nhân][Hi Trừng- Vong Tiện]Ma Đạo- Khi chị dâu cùng em dâu vô ý đổi chỗ (3)

Không phải phần mới

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- Ghi một chút chuyện sinh hoạt đêm khuya.

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Geisha.

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- Phiên ngoại 1.

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- Mua dây buộc mình (1)

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Mặt liệt và Sói .(1)

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Những khung ảnh nhỏ (4)

Buổi sáng thức dậy, ta muốn truy nam thần.

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- Bằng hữu ra mắt tìm hiểu một chút. (1)

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo-Bằng hữu ra mắt tìm hiểu một chút. (2)

【 Vong Tiện 】 Đối tượng võng luyến của tôi là bác sĩ quản giường