Đọc Truyện [ Đồng Nhân ]Trọng Sinh Đấu La đại Lục: Ta là em trai Đường Tam - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ Đồng Nhân ]Trọng Sinh Đấu La đại Lục: Ta là em trai Đường Tam

Tác giả: RidoRen

Đọc Truyện

Nói chung là 1 thanh niên ở VN mê đấu la đại lục nên trăm nghìn khổ sở mua bản chính thức phát hành về đọc ai dè đang định đọc thì tự dưng nhà cháy , thanh niên chết ... rồi sau bọn m tự nghĩ.
Mà t nói trước có khả năng t đi theo yaoi ( loạn luân ) đứa nào không đọc đc đừng đọc.
T cũng không thích ngược đứa nào là s hay bạo dâm thì như trên.
Nam9 bá ngay từ đầu truyện tại t thích yy.
T viết truyện không hay nên thích thì đọc không thích thì thôi