Đọc Truyện [Drop] [ĐN One Piece - Gintama] Anh Em Nhà Yato Tàn Sát Đại Hải Tặc. - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Drop] [ĐN One Piece - Gintama] Anh Em Nhà Yato Tàn Sát Đại Hải Tặc.

Tác giả: -Changgielo27--

Đọc Truyện

Tên truyện: Anh Em Nhà Yato Tàn Sát Đại Hải Tặc.

Tác giả: Bà Bà Bán Dưa - Lil.
Lưu ý: OOC toàn bộ nhân vật.
P/s: not reup.
----

Trong một lần, hai anh em Yato đang choảng nhau không cẩn thận bị xuyên không tới Đại hải tặc - One Piece.

Và từ đó chính phủ thế giới cũng như các hải tặc tránh anh em nhà Yato như tránh tà!

Chỉ là . . .

"Lão thiên! Tại sao ta phải ở chung với tên điên này a!?" Kagura ngước mặt lên trời gào hét.