Đọc Truyện [DROP][Truyện Tranh] Dạy Bảo Ma Vương Lão Công - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [DROP][Truyện Tranh] Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Tác giả: bedualemlinh

Đọc Truyện

Tác giả: DAZUI

Dịch: Tuyệt Ái Lạc Thành

Tóm tắt: Thiếu nữ bình thường chọc phải Vương Phong Liệt hắc đạo bá đạo bạo ngược, hãy nhìn xem thiếu nữ ấy làm thế nào để dạy bảo đại ma vương này thành lão công điển hình! Ông chồng tốt mới vừa được dạy bảo xong lại đột nhiên biến thành ma vương, còn mất hết kí ức, đi vào ma giới! Vì muốn đoạt lại ma vương lão công, thiếu nữ một mình tiến vào ma giới sẽ như thế nào? Tình yêu thần ma, lúc này bắt đầu....