Đọc Truyện [EDIT] Chí Tôn Triệu Hồi Sư - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [EDIT] Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Tác giả: BachNguyet_22

Đọc Truyện

Hán Việt: Yêu nghiệt giữa đường: Chí tôn triệu hoán sư.

Editor: Bạch Nguyệt (BachNguyet_22)

Converter: Abe

Tác giả: Bát Dạ Tuyết

Nàng là đệ nhất sát thủ No.1 ở hiện đại, phúc hắc tà ác. "Nàng" là xấu nữ Nam Vân quốc mặt như ác quỷ, phế vật yếu đuối. Khi nàng trở thành "nàng", bàn tay trắng nõn đưa lên, tơ máu yêu dã, thiên hạ biến sắc. Phế vật? Thiên tài toàn hệ triệu hồi sư, tinh thần lực sâu không thấy đáy...

Danh sách Chap

Chương 1: Xuyên không thành quỷ nhan nữ

Chương 2: Tra nam ngoan độc

Chương 3: Phượng Thế tử yêu nghiệt

Chương 4: Phượng Thế tử muốn hủy dung

Chương 5: Chạy trốn

Chương 6: Nhẹ nhàng

Chương 7: Chịu trách nhiệm

Chương 8: Kế thừa Vô thượng dược điển

Chương 9: Nguy cơ

Chương 10: Đau

Chương 11: Dấu vết

Chương 12: Nam tử thần bí

Chương 13: Sư thúc sư điệt

Chương 14: Sư thúc uy vũ

Chương 15: Ba nữ nhân tai họa

Chương 16: Gia gia bát quái

Chương 17: Oan gia ngõ hẹp

Chương 18: Tra phụ giết con

Chương 19: Nghi ngờ thân thế

Chương 20: Nghênh thú và hưu phu

Chương 21: Lạc Vương giận đến hộc máu

Chương 22: Phượng Thế tử vs Lạc Vương

Chương 23: Không phục sao?

Chương 24: Ước chiến ba tháng sau

Chương 25: Yêu cầu của sư thúc

Chương 26: Thế nào gọi là ăn chơi trác táng

Chương 27: Nhiên Nhiên phải bảo vệ ta!

Chương 28: Đuổi về phủ

Chương 29: Luyện chế đan dược

Chương 30: Quý công tử ngoài lạnh trong nóng

Chương 31: Nguy hiểm

Chương 32: Phượng Tôn cường đại

Chương 33: Tình thâm khắc cốt

Chương 34: Khế ước

Chương 35: Đại thu hoạch

Chương 36: Tuyệt sắc khuynh thế

Chương 37: Huynh muội

Chương 38: Khế ước thú

Chương 39: Khế ước bình đẳng

Chương 40: Huynh muội gặp mặt

Chương 41: Đánh đuổi

Chương 42: Chưởng quản gia tộc

Chương 43: Phượng Khuynh Ca đến

Chương 44: Ngủ lại

Chương 45: Khuynh Ca thích nàng

Chương 46: Lạc Vương đến

Chương 47: Ca ca ra tay

Chương 48: Mượn người

Chương 49: Mặc Nhiên vs Phượng Vương

Chương 50: Thỉnh cầu