Đọc Truyện [Edit][Đam mỹ] Hắc Hoá Thánh Kỵ Sĩ - Vụ Thỉ Dực - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Edit][Đam mỹ] Hắc Hoá Thánh Kỵ Sĩ - Vụ Thỉ Dực

Tác giả: QuynhAnh1107

Đọc Truyện

Thể loại: Kỳ huyễn, ma huyễn, dị thế đại lục, xuyên sách, hung tàn giá trị bạo biểu Thánh kỵ sĩ công VS tổng là não mở rộng quá lớn tinh tướng thánh tử thụ
Convert: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ
Tiến độ bản raw: 158 chương
Tiến độ edit: Đang lết :D