Đọc Truyện [Edit] [Mau xuyên-Hệ thống] Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Edit] [Mau xuyên-Hệ thống] Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ

Tác giả: ttuietdn

Đọc Truyện

🌻Tên truyện: Bản chép tay tâm nguyện của nữ phụ

🌻Tên hán việt: Nữ phối tâm nguyện thủ trát

🌻Tác giả: Nhung Y

🌻Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, He, tình cảm, khoa học viễn tưởng, ngọt, sủng, hệ thống, xuyên nhanh, nữ phụ

🌻Editor: @Tề Tuyết Đồng

🌻Beta: @Minh Nguyệt

🌻Designer: @Virllys - Weather team

🌻Số chương: 894 chương

🌻Tình trạng gốc: Hoàn thành

🌻Tình trạng edit: Cố gắng lết....

🌻Ngày đào hố: 19/7/2018

🌻Ngày lấp hố:.....

......

Văn án:

Thân là một nữ thần quốc dân, Quý Lạc không hiểu vì sao mình lại chết, nhưng mà nháy mắt khi cô chết kia, lại bị một cái hệ thống nào đó mạnh mẽ trói định.

Cái gì, muốn cô giúp nó làm nhiệm vụ? Quý Lạc sẽ không làm đâu.

Hệ thống: Làm nhiệm vụ có thể đổi điểm tích phân, hơn nữa quan trọng nhất chính là, tích phân có thể đổi đồ vật, thọ mệnh cũng có thể đổi a, thật sự không làm sao?

Cái gì, còn có loại chuyện tốt này?

Quý Lạc: Làm, khẳng định làm.

Thế là, từ đó Quý Lạc liền bước trên con đường trợ giúp pháo hôi hoàn thành tâm nguyện nhân tiện thu hoạch nam thần.

✔Nhân vật chính: Quý Lạc,Lục Cẩn Niên (1vs1,He)

......
⚠Lưu ý:
✔Truyện được edit chưa có sự cho phép của tác nên xin đừng reup truyện.
✔Truyện chỉ đc đăng tại Wattpad, Facebook và Wordpress @Tề Tuyết Đồng

Danh sách Chap

Chương (1+2): Cái chết không thể hiểu được

[TG1] Chương 3: Vườn trường Mary Sue ( 1 )

[TG1] Chương 4: Vườn trường Mary Sue ( 2 )

[TG1] Chương (5+6): Vườn trường Mary Sue ( 3 )

[TG1] Chương (7+8): Vườn trường Mary Sue ( 5 )

[TG1] Chương (9+10): Vườn trường Mary Sue (7)

[TG1] Chương (11+12): Vườn trường Mary Sue ( 9 )

[TG1] Chương (13+14): Vườn trường Mary Sue ( 11 )

[TG1] Chương (15+16): Vườn trường Mary Sue ( 13 )

[TG1] Chương (17+18): Vườn trường Mary Sue ( 15 )

[TG1] Chương 19: Vườn trường Mary Sue ( 17 )

[TG1] Chương 20: Vườn trường Mary Sue ( 18 )

[TG1] Chương (21+22): Vườn trường Mary Sue ( 19 )

[TG1] Chương 23: Vườn trường Mary Sue ( 21 )

[TG1] Chương 24: Vườn trường Mary Sue ( 22 )

[TG1] Chương (25+26): Vườn trường Mary Sue ( 23 )

[TG1] Chương (27+28): Vườn trường Mary Sue ( 25 )

[TG1] Chương (29+30): Vườn trường Mary Sue ( 27 )

[TG1] Chương 31: Vườn trường Mary Sue ( 29 )

[TG1] Chương 32: Phiên ngoại: Gặp được em, cả đời thế là đủ rồi

[TG2] Chương (33+34): Họa quốc yêu cơ ( 1 )

[TG2] Chương (35+36): Họa quốc yêu cơ ( 3 )

[TG2] Chương (37+38): Họa quốc yêu cơ ( 5 )

[TG2] Chương (39+40): Họa quốc yêu cơ ( 7 )

[TG2] Chương (41+42): Họa quốc yêu cơ ( 9 )

[TG2] Chương (43+44): Họa quốc yêu cơ ( 11 )

[TG2] Chương (45+46): Họa quốc yêu cơ ( 13 )

[TG2] Chương (47+48): Họa quốc yêu cơ ( 15 )

[TG2] Chương (49+50): Họa quốc yêu cơ ( 17 )

[TG2] Chương (51+52): Họa quốc yêu cơ ( 19 )

[TG2] Chương (53+54): Họa quốc yêu cơ ( 21 )

[TG2] Chương (55+56): Họa quốc yêu cơ ( 23 )

[TG2] Chương (57+58): Họa quốc yêu cơ ( 25 )

[TG2] Chương 59: Họa quốc yêu cơ ( 27 )

[TG3] Chương (60+61): Anh hai, em muốn ăn anh ( 1 )

[TG3] Chương (62+63): Anh hai, em muốn ăn anh ( 3 )

[TG3] Chương (64+65): Anh hai, em muốn ăn anh ( 5 )

[TG3] Chương (66+67): Anh hai, em muốn ăn anh ( 7 )

[TG3] Chương (68+69): Anh hai, em muốn ăn anh ( 9 )

[TG3] Chương 70: Anh hai, em muốn ăn anh ( 11 )

[TG3] Chương (71+72): Anh hai, em muốn ăn anh ( 13 )

[TG3] Chương 73: Anh hai, em muốn ăn anh ( 14 )

[TG3] Chương (74+75): Anh hai, em muốn ăn anh (15)

[TG3] Chương (76+77): Anh hai, em muốn ăn anh (16)

[TG3] Chương 78: Anh hai, em muốn ăn anh (19)

[TG3] Chương 79: Anh hai, em muốn ăn anh ( 20 )

[TG4] Chương (80+81): Phấn đấu đi tướng quân ( 1 )

[TG4] Chương (82+83): Phấn đấu đi tướng quân ( 3 )

[TG4] Chương (84+85): Phấn đấu đi tướng quân ( 5 )

[TG4] Chương (86+87): Phấn đấu đi tướng quân ( 7 )

[TG4] Chương (88+89): Phấn đấu đi tướng quân ( 9 )

[TG4] Chương (90+91): Phấn đấu đi tướng quân ( 11 )

[TG4] Chương 92: Phấn đấu đi tướng quân ( 13 )

[TG4] Chương (93+94): Phấn đấu đi tướng quân ( 14 )

[TG4] Chương (95+96): Phấn đấu đi tướng quân ( 16 )

[TG4] Chương 97: Phấn đấu đi tướng quân ( 18 )

[TG5] Chương (98+99): Tiến sĩ đại nhân hôn một cái ( 1 )

[TG5] Chương (100+101): Tiến sĩ đại nhân hôn một cái ( 3 )

[TG5] Chương (102+103): Tiến sĩ đại nhân hôn một cái ( 5 )

[TG5] Chương (104+105): Tiến sĩ đại nhân hôn một cái ( 7 )

[TG5] Chương (106+107): Tiến sĩ đại nhân hôn một cái ( 9 )

[TG5] Chương (108+109): Tiến sĩ đại nhân hôn một cái ( 11 )

[TG5] Chương (110+111): Tiến sĩ đại nhân hôn một cái ( 13 )

[TG5] Chương 112: Tiến sĩ đại nhân hôn một cái ( 15 )

[TG5] Chương (113+114): Tiến sĩ đại nhân hôn một cái ( 16 )

[TG5] Chương (115+116): Tiến sĩ đại nhân hôn một cái ( 18 )

[TG6] Chương (117+118): Ở chung ba mươi ngày với quỷ ( 1 )

[TG6] Chương (119+120): Ở chung ba mươi ngày với quỷ ( 3 )

[TG6] Chương 121: Ở chung ba mươi ngày với quỷ ( 5 )

[TG6] Chương 122: Ở chung ba mươi ngày với quỷ ( 6 )

[TG6] Chương (123+124): Ở chung ba mươi ngày với quỷ ( 7 )

[TG6] Chương (125+126): Ở chung ba mươi ngày với quỷ ( 9 )

[TG6] Chương (127+128): Ở chung ba mươi ngày với quỷ ( 11 )

[TG6] Chương (129+130): Ở chung ba mươi ngày với quỷ ( 13 )

[TG6] Chương (131+132): Ở chung ba mươi ngày với quỷ ( 15 )

[TG6] Chương (133+134): Ở chung ba mươi ngày với quỷ ( 17 )

[TG6] Chương (135+136): Ở chung ba mươi ngày với quỷ ( 19 )

[TG6] Chương 137: Ở chung ba mươi ngày với quỷ ( 21 )

[TG7] Chương (138+139): Thì ra là bệnh kiều ( 1 )

[TG7] Chương (140+141): Thì ra là bệnh kiều ( 3 )

[TG7] Chương (142+143): Thì ra là bệnh kiều ( 5 )

[TG7] Chương (144+145): Thì ra là bệnh kiều ( 7 )

[TG7] Chương (146+147): Thì ra là bệnh kiều ( 9 )

[TG7] Chương (148+149): Thì ra là bệnh kiều ( 11 )

[TG7] Chương (150+151): Thì ra là bệnh kiều ( 13 )

[TG7] Chương (152+153): Thì ra là bệnh kiều ( 15 )

[TG7] Chương (154+155): Thì ra là bệnh kiều ( 17 )

[TG7] Chương (156+157): Thì ra là bệnh kiều ( 19 )

[TG7] Chương (158+159): Thì ra là bệnh kiều ( 21 )

[TG7] Chương (160+161): Thì ra là bệnh kiều ( 23 )

[TG7] Chương (162+163): Thì ra là bệnh kiều ( 25 )

[TG8] Chương (164+165): Nhặt được một con yêu quái củ cải ( 1 )

[TG8] Chương (166+167): Nhặt được một con yêu quái củ cải ( 3 )

[TG8] Chương (168+169): Nhặt được một con yêu quái củ cải ( 5 )

[TG8] Chương (170+171): Nhặt được một con yêu quái củ cải ( 7 )

[TG8] Chương (172+173): Nhặt được một con yêu quái củ cải ( 9 )

[TG8] Chương (174+175): Nhặt được một con yêu quái củ cải ( 11 )

[TG8] Chương (176+177): Nhặt được một con yêu quái củ cải ( 13 )

[TG8] Chương (178+179): Nhặt được một con yêu quái củ cải ( 15 )

[TG8] Chương (180+181): Nhặt được một con yêu quái củ cải ( 17 )

[TG8] Chương (182+183): Nhặt được một con yêu quái củ cải ( 19 )

[TG8] Chương (184+185): Nhặt được một con yêu quái củ cải ( 21 )

THÔNG BÁO