Đọc Truyện [EDIT Quyển 1 - Quyển 3] Đồng Tiền Kham Thế - Mộc Tô Lý - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [EDIT Quyển 1 - Quyển 3] Đồng Tiền Kham Thế - Mộc Tô Lý

Tác giả: FujoshiNinja

Đọc Truyện

Tên truyện: Đồng Tiền Kham Thế (铜钱龛世)

Tác giả: Mộc Tô Lý

Thể loại: Cổ trang, Huyền huyễn, Cường X Cường, Hài Hước, 1 X 1, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (102 chương)

Tình trạng bản dịch: On-going

Editor: Hương (FujoshiNinja)

CV: Lâm Phong

Link wordpress: https://catshousesite.wordpress.com/2017/10/06/dong-tien-kham-the/

* Truyện dịch với mục đích phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả, đề nghị không re-up ở trang khác, muốn đọc xin vui lòng ghé trang wordpress hoặc wattpad.
FOLLOW ĐỂ ĐỌC TRUYỆN.

Danh sách Chap

Văn Án

[Q1] Chương 1: Chỉ bì nhân (Người giấy da) - 1

Chương 2: Chỉ bì nhân (Người giấy da) - 2

Chương 3: Chỉ bì nhân (Người giấy da) - 3

Chương 4: Chỉ bì nhân (Người giấy da) - 4

Chương 5: Kim nguyên bảo (Vàng thỏi) - 1

Chương 6: Kim nguyên bảo (Vàng thỏi) - 2

Chương 7: Kim nguyên bảo (Vàng thỏi) - 3

Chương 8: Kim nguyên bảo (Vàng thỏi) - 4

Chương 9: Kim nguyên bảo (Vàng thỏi) - 5

Chương 10: Không ma bàn (Cối xay rỗng) - 1

Chương 11: Không ma bàn (Cối xay rỗng) - 2

Chương 12: Không ma bàn (Cối xay rỗng) - 3

Chương 13: Không ma bàn (Cối xay rỗng) - 4

Chương 14: Không ma bàn (Cối xay rỗng) - 5

Chương 15: Ngân y linh (Chuông bạc đại phu) - 1

Chương 16: Ngân y linh (Chuông bạc đại phu) - 2

Chương 17: Ngân y linh (Chuông bạc đại phu) - 3

[Q2]Chương 18: Manh quái tử (Thầy bói mù) - 1

Chương 19: Manh quái tử (Thầy bói mù) - 2

Chương 20: Manh quái tử (Thầy bói mù) - 3

Chương 21: Manh quái tử (Thầy bói mù) - 4

Chương 22: Manh quái tử (Thầy bói mù) - 5

Chương 23: Manh quái tử (Thầy bói mù) - 6

Chương 24: Giang để cốt (Xương cốt ở đáy sông) - 1

Chương 25: Giang để cốt (Xương cốt ở đáy sông) - 2

Chương 26: Giang để cốt (Xương cốt ở đáy sông) - 3

Chương 27: Giang để cốt (Xương cốt ở đáy sông) - 4

Chương 28: Giang để cốt (Xương cốt ở đáy sông) - 5

Chương 29: Tỏa đầu ấn (Ấn ký trên khóa) - 1

Chương 30: Tỏa đầu ấn (Ấn ký trên khóa) - 2

Chương 31: Tỏa đầu ấn (Ấn ký trên khóa) - 3

Chương 32: Toả đầu ấn (Ấn ký trên khoá) - 4

Chương 33: Thạch Đầu Trương - 1

Chưong 34: Thạch Đầu Trương - 2

Chương 35: Thạch Đầu Trương - 3

Thông báo

[Q3]Chương 36: Hý ban tử (Gánh hát rong) - 1

Chương 37: Hý ban tử (Gánh hát rong) - 2

Chương 38: Hý ban tử (Gánh hát rong) - 3

Chương 39: Hý ban tử (Gánh hát rong) - 4

Chương 40: Điếm tiểu nhị (Tiểu nhị ở quán trọ) - 1

Chương 41: Điếm tiểu nhị (Tiểu nhị ở quán trọ) - 2

Chương 42: Điếm tiểu nhị (Tiểu nhị ở quán trọ) - 3

Chương 43: Dịch bệnh huyện (Huyện dịch bệnh) - 1

Chương 44: Dịch bệnh huyện (Huyện dịch bệnh) - 2

Chương 45: Dịch bệnh huyện (Huyện dịch bệnh) - 3

Chương 46: Đại thiện nhân - 1

Chương 47: Đại thiện nhân - 2

Fanart linh tinh

Chương 48: Đại thiện nhân - 3

Chương 49: Đại thiện nhân - 4

Nhắn

Chương 50: Thừa khí cục - 1

Chương 51: Thừa khí cục - 2

Chương 52: Thừa khí cục - 3

Chương 53: Thừa khí cục - 4

Nhắn tiếp

Chương 54: Cựu cổ điều (Nhịp trống xưa) - 1

Chương 55: Cựu cổ điều (Nhịp trống xưa) - 2