Đọc Truyện [EDIT] Thả Thính Anh Vào Tròng - Nghê Đa Hỉ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [EDIT] Thả Thính Anh Vào Tròng - Nghê Đa Hỉ

Tác giả: bebicuti

Đọc Truyện

Tên truyện: Thả Thính Anh Vào Tròng

Tác giả: Nghê Đa Hỉ

Hán Việt: Liêu Tha Nhập Hoài

Convert: Wikidich

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (140 chương)

Trạng thái edit: Đang bò

Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Nguyên sang, Tình cảm, Ngọt sủng, HE