Đọc Truyện [Edit] Trọng Sinh Đích Nữ Không Ngoan - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Edit] Trọng Sinh Đích Nữ Không Ngoan

Tác giả: tieunha999

Đọc Truyện

❀ Tên truyện: Trọng sinh đích nữ không ngoan

❀ Tác giả: Hạm Tiếu

❀ Thể loại: ngôn tình, trọng sinh, cổ đại, nữ cường, hào môn thế gia, cung đình hầu tước, sủng, HE

❀ Số chương: 169

• Từ chương 1 ➞ 81.3: Diễn đàn Lê Quý Đôn

• Từ chương 82 ➞ 169: editor Tiểu Nhã

❀ Bìa: Chàm - Meo Hoang Team

Danh sách Chap

۵Văn án۵

Chương 1: Trúng kế

Chương 2: Hồn tán

Chương 3: Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu

Chương 4: Kinh mã

Chương 5: Lễ gặp mặt thật quý trọng

Chương 6: Đa tạ mợ

Chương 7: Nha hoàn cũng có tác dụng

Chương 8: Giết gà dọa khỉ

Chương 9: Dạy ta võ công đi

Chương 10: Chế tạo đối thủ cạnh tranh

Chương 11: Món bánh thơm ngát

Chương 12: Tính kế lên chính đầu mình

Chương 13: Đều có hiềm nghi

Chương 14: Thí xe giữ tướng là rất trọng yếu

Chương 15: Hố, đào tốt lắm

Chương 16: Hàn nhị công tử

Chương 17: Tam đại mĩ thiếu niên

Chương 18: Sao lại đáng ghét như vậy

Chương 19: Kế hoạch của Trương Thị

Chương 20: Bị phát hiện

Chương 21: Đều là áo choàng chọc họa

Chương 22: Xoay chuyển thế cục

Chương 23: Người định mệnh là ai

Chương 24: Lão phụ nhân kì lạ

Chương 25.1: Trương Thị phản kích(1)

Chương 25.2: Trương Thị phản kích(2)

Chương 26: Giỏ trúc múc nước thành công dã tràng

Chương 27:Không thể dấu giếm

Chương 28: Ván bài thứ nhất

Chương 29: Đánh chính là ngươi

Chương 30: Giúp nàng hay là giúp nàng

Chương 31: Trò hay bắt đầu

Chương 32: Định trục lợi một vố

Chương 33: Mợ thực sự là hào phóng

Chương 34: Bái sư học nghệ

Chương 35: Tặng quà sinh nhật lớn

Chương 36: Quân Dật Chi tới lần nữa

Chương 37: Có nên dùng sức mạnh hay không

Chương 38: Ngươi đi hôn phân chó cho đã đời đi

Chương 39: Trước khi nói dối phải điều tra trước

Chương 40: Trương Thị bị cấm túc

Chương 41: Xé rách da mặt

Chương 42: Xảy ra chuyện xấu lớn

Chương 43: Ngươi cư nhiên dám đánh ta

Chương 44: Đắc tội công chúa, không có kết cục tốt

Chương 45: Ấn đường của ngươi biến thành màu đen

Chương 46: Mợ rơi vào bẫy

Chương 47: Cậu dụng tâm

Chương 48.1: Bẫy trong bẫy (1)

Chương 48.2: Bẫy trong bẫy (2)

Chương 48.3: Bẫy trong bẫy (3)

Chương 48.4: Bẫy trong bẫy (4)

Chương 48.5: Bẫy trong bẫy (5)

Chương 48.6: Bẫy trong bẫy (6)

Chương 49.1: Vu oan ngược lại (1)

Chương 49.2: Vu oan ngược lại (2)

Chương 49.3: Vu oan ngược lại (3)

Chương 50.1: Trương Thị chưa từ bỏ ý định (1)

Chương 50.2: Trương Thị chưa từ bỏ ý định (2)

Chương 50.3: Trương Thị chưa từ bỏ ý định (3)

Chương 51.1: Tam tiểu thư Tào gia hung hãn (1)

Chương 51.2: Tam tiểu thư Tào gia hung hãn (2)

Chương 52: Ai là nhân vật trong vở kịch ( Thượng )

Chương 53: Ai là nhân vật trong vở kịch ( Hạ )

Chương 54.1: Cùng nhau té ngã (1)

Chương 54.2: Cùng nhau té ngã (2)

Chương 55: Thu phục mĩ cảnh

Chương 56: Có phải nàng khi dễ ngươi

Chương 57.1: Một chút hiểu lầm nho nhỏ (1)

Chương 57.2: Một chút hiểu lầm nho nhỏ (2)

Chương 58.1: Chính là hắn (1)

Chương 58.2: Chính là hắn (2)

Chương 59.1: Buôn bán khó làm (1)

Chương 59.2: Buôn bán khó làm (2)

Chương 60.1: Trên đường ắt sẽ gặp lại (1)

Chương 60.2: Trên đường ắt sẽ gặp lại (2)

Chương 60.3: Trên đường ắt sẽ gặp lại (3)

Chương 61.1: Kết bạn với Đại công chúa (1)

Chương 61.2: Kết bạn với Đại công chúa (2)

Chương 62.1: Đi du lịch (1)

Chương 62.2: Đi du lịch (2)

Chương 63.1: Bằng hữu mới (1)

Chương 63.2: Bằng hữu mới (2)

Chương 63.3: Bằng hữu mới (3)

Chương 64.1: Đừng tưởng rằng ngươi cao quý bao nhiêu (1)

Chương 64.2: Đừng tưởng rằng ngươi cao quý bao nhiêu (2)

Chương 64.3: Đừng tưởng rằng ngươi cao quý bao nhiêu (3)

Chương 64.4: Đừng tưởng rằng ngươi cao quý bao nhiêu (4)

Chương 65.1: Dư luận xôn xao (1)

Chương 65.2: Dư luận xôn xao (2)

Chương 65.3: Dư luận xôn xao (3)

Chương 66.1: Tĩnh Văn quận chúa thực ủy khuất (1)

Chương 66.2: Tĩnh Văn quận chúa thực ủy khuất (2)

Chương 67: Tĩnh Thịnh thế tử bao che khuyết điểm

Chương 68: Không phải lỗi của ta

Chương 69.1: Về Nhữ Dương (1)

Chương 69.2: Về Nhữ Dương (2)

Chương 69.3: Về Nhữ Dương (3)

Chương 70: Ngẫu ngộ

Chương 71: Lá thư cuối cùng

Chương 72.1: Bị tập kích (1)

Chương 72.2: Bị tập kích (2)

Chương 73.1: Tĩnh Thịnh thế tử cũng đến (1)

Chương 73.2: Tĩnh Thịnh thế tử cũng đến (2)

Chương 73.3: Tĩnh Thịnh thế tử cũng đến (3)

Chương 74.1: Tặng cầm (1)

Chương 74.2: Tặng cầm (2)

Chương 74.3: Tặng cầm (3)

Chương 75.1: Đều đến xem náo nhiệt (1)

Chương 75.2: Đều đến xem náo nhiệt (2)

Chương 75.3: Đều đến xem náo nhiệt (3)

Chương 76: Ai đúng ai sai

Chương 77.1: Kết thù (1)

Chương 77.2: Kết thù (2)

Chương 78.1: Kết thù (3)

Chương 78.4: Kết thù (4)

Chương 79.1: Lòng ta duyệt ngươi (1)

Chương 79.2: Lòng ta duyệt ngươi (2)

Chương 79.3: Lòng ta duyệt ngươi (3)

Chương 80.1: Thoáng hiện nghi ngờ (1)

Chương 80.2:hoáng hiện nghi ngờ (2)

Chương 80.3: Thoáng hiện nghi ngờ (3)

Chương 80.4: Thoáng hiện nghi ngờ (4)

Chương 80.5: Thoáng hiện nghi ngờ (5)

Chương 81.1: Là kẻ bên ngoài gây ra (1)

Chương 81.2: Là kẻ bên ngoài gây ra (2)

Chương 81.3: Là kẻ bên ngoài gây ra (3)

Chương 82.1: Không ai đẹp hơn ta (1)

Chương 82.2: Không ai đẹp hơn ta (2)

Chương 82.3: Không ai đẹp hơn ta (3)

Chương 82.4: Không ai đẹp hơn ta (4)

Chương 82.5: Không ai đẹp hơn ta (5)

🍓 Ngoài lề 🍓

Chương 83: Bệnh tình vương phi (1)

Chương 84: Bệnh tình vương phi (2)

Chương 85.1: Không xong rồi

Chương 85.2: Không xong rồi