Đọc Truyện [Edit] [Xuyên Nhanh] Vật hi sinh nữ phụ: Tay không hủy đi CP - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Edit] [Xuyên Nhanh] Vật hi sinh nữ phụ: Tay không hủy đi CP

Tác giả: -hakuryuu-

Đọc Truyện

Tên Hán Việt: Pháo hôi nữ phối: Đồ thủ sách CP
作品: 炮灰女配:徒手拆CP

Tác giả: Tiêu Khinh Tùng
作者: 萧轻松

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Ngọt sủng , Hệ thống , Song khiết , Xuyên nhanh , Nữ phụ , Pháo hôi , Nữ cường

Editor: Tiểu Hy Hy + Kookies + Khuynh Diệp

Beta: Lạc Lạc + Tiểu Linh Linh + Tiểu Hy Hy + Mộ Khinh Khinh

Bìa: TheSeaTeam

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành

Tình trạng bản edit: Đang ra...
Văn án:
Thân là nhiệm vụ giả thuộc bộ phận nữ phụ thời không, Thiên Tầm ngoại trừ hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, còn có một cái nhiệm vụ ẩn giấu, đó chính là huỷ đi CP! Làm một cục đất đá trôi xuyên nhanh, bất kể gặp phải chuyện gì, mỉm cười nâng kiếm: "Câm miệng, đến đánh một trận!"

P/s: Editor chỉ là rảnh hơi không có gì làm nên mới làm cái này, chứ thật ra truyện convert đọc khá dễ hiểu nên không cần edit mấy, trừ mấy chỗ ta phải nghiên cứu cẩn thận.
P/s lần 2: Editor là nam!!!

Danh sách Chap

Thế giới 1: Công lược thiếu niên bệnh tự kỷ (1)

Thế giới 1: Công lược thiếu niên bệnh tự kỷ (2)

Thế giới 1: Công lược thiếu niên bệnh tự kỷ (3)

Thế giới 1: Công lược thiếu niên bệnh tự kỷ (4)

Thế giới 1: Công lược thiếu niên bệnh tự kỷ (5)

Thế giới 1: Công lược thiếu niên bệnh tự kỷ (6)

Thế giới 1: Công lược thiếu niên bệnh tự kỷ (7)

Thế giới 1: Công lược thiếu niên bệnh tự kỷ (8)

Thế giới 1: Công lược thiếu niên bệnh tự kỷ (9)

Thế giới 1: Công lược thiếu niên bệnh tự kỷ (hoàn)

Thế giới 2: Công lược thượng thần cao lãnh (1)

Thế giới 2: Công lược thượng thần cao lãnh (2)

Thế giới 2: Công lược thượng thần cao lãnh (3)

Thế giới 2: Công lược thượng thần cao lãnh (4)

Thế giới 2: Công lược thượng thần cao lãnh (5)

Thế giới 2: Công lược thượng thần cao lãnh (6)

Thông báo tuyển Edit + Beta

Thế giới 2: Công lược thượng thần cao lãnh (7)

Thế giới 2: Công lược thượng thần cao lãnh (8)

Thế giới 2: Công lược thượng thần cao lãnh (9)

Thế giới 2: Công lược thượng thần cao lãnh (10)

Thế giới 2: Công lược thượng thần cao lãnh (11)

Thế giới 2: Công lược thượng thần cao lãnh (12)

Thế giới 2: Công lược thượng thần cao lãnh (13)

Thế giới 2: Công lược thượng thần cao lãnh (14)

Thế giới 2: Công lược thượng thần cao lãnh (15)

Thế giới 2: Công lược thượng thần cao lãnh (hoàn)

Ngoại truyện: Công lược thượng thần cao lãnh

Thế giới 3: Công lược đại thần võng du (1)

Thế giới 3: Công lược đại thần võng du (2)

Thế giới 3: Công lược đại thần võng du (3)

Thế giới 3: Công lược đại thần võng du (4)

Thế giới 3: Công lược đại thần võng du (5)

Thế giới 3: Công lược đại thần võng du (6)

Thế giới 3: Công lược đại thần võng du (7)

Thế giới 3: Công lược đại thần võng du (8)

Thế giới 3: Công lược đại thần võng du (9)

Thế giới 3: Công lược đại thần võng du (10)

Thế giới 3: Công lược đại thần võng du (11)

Thế giới 3: Công lược đại thần võng du (12)

Thế giới 3: Công lược đại thần võng du (13)

Thế giới 3: Công lược đại thần võng du (14)

Thế giới 3: Công lược đại thần võng du (15)

Thế giới 3: Công lược đại thần võng du (16)

Thế giới 3: Công lược đại thần võng du (17)

Thế giới 3: Công lược đại thần võng du (18)

Thế giới 3: Công lược đại thần võng du (hoàn)

Hình thức thăng cấp Hệ Thống

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (1)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (2)

Thế giới 4: Công chúa hoà thân VS Đế vương ốm yếu (3)

🎉🎉🎊Chúc mừng Hy được 419 lượt theo dõi🎉🎉🎊

Thế giới 4: Công chúa hoà thân VS Đế vương ốm yếu (4)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (5)

Thế giới 4: Công chúa hoà thân VS Đế vương ốm yếu (6)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (7)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (8)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (9)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (10)

Chuyên mục bán manh :3

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (11)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (12)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (13)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (14)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (15)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (16)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (17)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (18)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (19)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (20)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (21)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (22)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (23)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (24)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (25)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (26)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (27)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (28)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (29)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (30)

Thế giới 4: Công chúa hòa thân VS Đế vương ốm yếu (31)