Đọc Truyện [Fanfic]-[Oneshot]-[SE] BBANGKYU - Lost - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Fanfic]-[Oneshot]-[SE] BBANGKYU - Lost

Tác giả: diennhien2208

Đọc Truyện

- Chẳng có gì là thật ngoại trừ tình cảm dành cho Bbangkyu.
- Viết vì cảm xúc, thấy không hợp gu cũng đừng nói lời cay đắng.
- Đừng mang con tôi đi đâu.

Danh sách Chap