Đọc Truyện [ Full+ H] Boss Nại Hà Muốn Sủng Thê!( Tôi Không muốn) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ Full+ H] Boss Nại Hà Muốn Sủng Thê!( Tôi Không muốn)

Tác giả: MuttCam

Đọc Truyện

Tác giả: Mứt Cam

Ngày xuất bản: 12\6\2019.
(Bản Lỗi)
Thể loại :Cao h+ ,sủng-thê, hài, ngọt, 18+,xxx, 1x1,đô thị,#tổng tài bá đạo.

Tổng tài lưu manh sắc dục và cô nhân viên quèn xúi quẩy đi vào phòng boss khi boss đang động dục. .....
Đón xem

Cảnh báo ngôn tình sắc dục chỉ mặn không chay. Đọc không được thì bái bái đừng cmt.... Làm loạn......