Đọc Truyện [Full] [Jerza/Textfic] Chiến dịch cưa crush - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Full] [Jerza/Textfic] Chiến dịch cưa crush

Tác giả: -_LTturkey_-

Đọc Truyện

Title: Chiến dịch cưa crush

Author: Usa (@-_LTturkey_-)

Thể loại: fanfiction, textfic

Main couple: Jerza

Other couples:
- gruvia
- nalu
- miraxus

Author's Note: Truyện dùng những từ ngữ mang tính không thuần việt và các lời nói bẩn bựa.

Chống chỉ định đối với thanh niên nghiêm túc.

Cre bìa: Nhây xưởng