Đọc Truyện [FULL]Ngàn vạn lời gửi đến thanh xuân - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [FULL]Ngàn vạn lời gửi đến thanh xuân

Tác giả: Oriole428

Đọc Truyện

Gửi đến thanh xuân của tôi, cũng như thanh xuân của tất cả chúng ta, gửi đến tuổi trẻ, đến những người mà ta yêu thương nhất
_______
Vốn dĩ tất cả những cuộc gặp gỡ đều là định sẵn của vận mệnh, thanh xuân của tôi và cậu cũng vậy

tác giả Nghi Nhi