Đọc Truyện [ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên

Tác giả: khuynhvu1892

Đọc Truyện

Từ chương 137 trở đi!

Danh sách Chap

Chương 137: Kỹ kinh tứ tòa *

Chương 138: Đàm hôn luận gả

Chương 139: Ruộng nước đế đô

Chương 140: Đáp ứng không xuể

Chương 141: Chờ ngươi vào bẫy

Chương 142: Chúng nữ Ngũ gia

Chương 143: Xôn xao dư luận

Chương 144: Sẽ không lấy ngươi

Chương 145: Xung quan giận dữ

Chương 146: Gió nổi mây phun

Chương 147: Sương mù dày đặc

Chương 148: Đêm thăm A Tam

Chương 149: Có động thiên khác

Chương 150: Tâm tư của hắn

Chương 151: Hoa trong gương trăng trong nước

Chương 152: Nhân quả tuần hoàn

Chương 153: Sinh tử chi cổ

Chương 154: Tứ bề báo hiệu bất ổn

Chương 155: Mê hoặc giang sơn

Chương 156: Hai quân giao chiến

Chương 157: Đại hỏa liên thành

Chương 158: Vạn dặm chém giết

Chương 159: Đả thảo kinh xà

Chương 160: Bắt đầu đoạt thành

Chương 161: Bắc Bắc vào cung

Chương 162: Đại điển đăng cơ

Chương 163: Phong vân biến ảo

Chương 164: Đại điển kinh biến

Chương 165: Mộng đẹp hóa thành hư không

Chương 166: Gãi đúng chỗ ngứa

Chương 167: Lao tới biên cương

Chương 168: Sắc bén giao phong

Chương 169: Đầu độc giếng sâu

Chương 170: Kế cao một bậc

Chương 171

Chương 172: Lại đào hố

Chương 173: Quyết chiến bình minh

Chương 174: Cái chết của Lưu Ly

Chương 175: Âm hồn bất tán

Chương 176: Trở lại đế đô

Chương 177

Chương 178: Thành ý của hắn

Chương 179: Nàng muốn rời khỏi

Chương 180: Mạnh mẽ chiếm đoạt

Chương 181: Sau hoan ái

Chương 182: Tâm tư của hắn

Chương 183

Chương 184: Cổ có giải dược

Chương 185: Khuynh tẫn nhu tình

Chương 186: Cổ trùng được giải

Chương 187: Thống khổ hủy dung

Chương 188: Thanh Quốc tử

Chương 189: Thử chút thân thủ

Chương 190: Chút tài mọn

Chương 191

Chương 192: Liên tục thất bại

Chương 193: Đủ kiểu tính kế

Chương 194: Liên tiếp thất bại

Chương 195: Vừa làm vừa yêu

Chương 196: Nghe nhìn lẫn lộn

Chương 197: Cung yến sắp đến

Chương 198: Sóng ngầm mãnh liệt

Chương 199: Một mũi tên trúng ba con chim

Chương 200: Thay đổi như chong chóng

Chương 201: Tương kế tựu kế

Chương 202: Diễn giải thành thật

Chương 203: Hứa chàng một đời

Chương 204: Trên đường hồi cung

Chương 205: An tâm của hắn

Chương 206.1 : Khoản nợ kếch xù

Chương 206.2: Khoản nợ kếch xù

Chương 207: Bị buộc trả nợ

Chương 208: Tăng thêm trừng phạt

Chương 209: Đột nhiên tiến cung

Chương 210: Con song sinh

Chương 211: Âm kém dương sai

Chương 212: Ninh tần thay đổi

Chương 213: Xem trò hay

Chương 214: Tuỳ thời mà động

Chương 215: Hoàng đế băng hà

Chương 216: Thiên hạ của Chính Đức

Chương 217: Tề tụ Tây La

Chương 218: Thịnh thế kết hôn ( Thượng)

Chương 219: Ngàn dặm tìm chết

Chương 220: Thịnh thế kết hôn ( Hạ)

Chương 221: Một tên binh sĩ

Chương 222: Tình nghĩa chủ nhà

Chương 223: Ngư ông đắc lợi

Chương 224: Bát phương đến bái

Chương 225: Hạ lễ của Nam Kiều

Chương 226: So vũ đoạt mệnh

Chương 227: Huynh muội thân sinh

Chương 228: Thiên lôi đánh xuống

Chương 229: Tái ông mất ngựa

Chương 230: Dĩ Lam gặp chuyện

Chương 231

Chương 232: Đồng sinh cộng tử

Chương 233: Oan gia ngõ hẹp

Chương 234: Ngưng Sương chết

Chương 235: Nữ tử trong tranh

Chương 236: Nam Kiều Sở Tinh

Chương 237

Chương 238: Hội kiến Ân Tiêu

Chương 239.1: Đại kết cục

Chương 239.2: Đại kết cục

Chương 239.3: Đại kết cục

Chương 239.4: Đại kết cục

Chương 239.5: Đại kết cục

Chương 240.1: Đại kết cục ( Hạ)

Chương 240.2: Đại kết cục ( Hạ)

Chương 240.3: Đại kết cục ( Hạ)

Chương 240.4: Đại kết cục ( Hạ)

Phiên ngoại chương 1: Hai năm sau

Phiên ngoại chương 2: Hàn độc như đao

Phiên ngoại chương 3: Thanh Từ Sơ Nhất

Phiên ngoại chương 4: Đến Dược Vương Cốc

Phiên ngoại chương 5: Điều kiện của Dược Vương

Phiên ngoại chương 6: Bắt đầu thí nghiệm thuốc

Phiên ngoại chương 7: Cửu Dạ thức tỉnh

Phiên ngoại chương 8: Dược đảo hủy diệt

Phiên ngoại chương 9: Giục ngựa chạy vội

Phiên ngoại chương 10: Nhớ lại năm đó