Đọc Truyện [H+] CƯNG CHIỀU VÔ HẠN [FULL] - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [H+] CƯNG CHIỀU VÔ HẠN [FULL]

Tác giả: Riika_Yui

Đọc Truyện

CƯNG CHIỀU VÔ HẠN

Tác giả: Nhĩ Ky Dữ Thử Tiêu

Thể loại: Hiện đại_Sủng

Độ dài: 78 chương

**Văn Án**

Ở trước mặt thế giới, toàn thân anh đều cứng, chỉ có một chỗ mềm Ở trước mặt cô, toàn thân anh đều mềm, chỉ có một chỗ cứng. Đây là một câu chuyện giữa một cô nhóc tinh nghịch và một ông chú dũng mãnh.