Đọc Truyện [H VĂN!] [Namjin] Hãy để tôi thỏa mãn em! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [H VĂN!] [Namjin] Hãy để tôi thỏa mãn em!

Tác giả: egg_thecutest

Đọc Truyện

Author: Cẩu
Thể loại: H,nhất thụ nhất công,lạnh lùng tổng tài công- ngỗ ngáo tiểu mỹ thụ.
Độ dài: Longfic
Cảnh báo: trẻ em dưới 14 không nên đọc(mặc dù tui biết có để hay không thì mấy người cũn đọc,thôi thì để cho vui)
Team GB
Cảm ơn vì đã đọc~