Đọc Truyện Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến 2 - Đinh Mặc - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến 2 - Đinh Mặc

Tác giả: bingan_

Đọc Truyện

HÃY NHẮM MẮT KHI ANH ĐẾN 2 - ĐINH MẶC

Nguồn: Từ c1 - c94 Rabbitlyn dịch
Từ c95 - hết Hàn Vũ Phi dịch

Văn án:


Suýt chút nữa thì hắn đã bắt được tôi.

Nhưng tôi sẽ không để chuyện này xảy ra.

Xin chào, tôi là cảnh sát hình sự Giản Dao, là vợ giáo sư Bạc Cận Ngôn.


Trên núi có một người kỳ lạ.

Anh ta không nói chuyện với ai cả, lúc ra ngoài luôn đeo kính râm, quàng khăn và đeo khẩu trang, lại còn rất ngạo mạn. Nhưng nghe nói anh ta từng là một thần thám. Tôi biết rất rõ.

Vi sao ư? Vì tôi đã từng gặp anh ấy rồi.

Nhưng bây giờ anh ấy...

Đừng nói nữa.

Tôi biết rất rõ, cái gì tôi cũng biết hết.

Danh sách Chap

Chương 1.

Chương 2.

Chương 3.

Chương 4.

Chương 5.

Chương 6.

Chương 7.

Chương 8.

Chương 9.

Chương 10.

Chương 11.

Chương 12.

Chương 13.

Chương 14.

Chương 15.

Chương 16.

Chương 17.

Chương 18.

Chương 19.

Chương 20.

Chương 21.

Chương 22: Phiên Ngoại Tạ Mẫn - Bạch Lộc Trường Minh (Phần 1)

Chương 23: Phiên Ngoại Tạ Mẫn - Bạch Lộc Trường Minh (Phần 2)

Chương 24.

Chương 25.

Chương 26.

Chương 27.

Chương 28.

Chương 29.

Chương 30.

Chương 31 + Câu Chuyện Nhỏ

Chương 32.

Chương 33.

Chương 34.

Chương 35.

Chương 36.

Chương 37.

Chương 38.

Chương 39.

Chương 40.

Chương 41.

Chương 42.

Chương 43.

Chương 44.

Chương 45.

Chương 46.

Chương 47.

Chương 48.

Chương 49.

Chương 50.

Chương 51.

Chương 52.

Chương 53.

Chương 54.

Chương 55.

Chương 56.

Chương 57: Ngoại truyện Kha Thiển - Sao Mộc Lan

Chương 58: Ngoại truyện Phó Tử Ngộ - Hàn Vũ Mông - Một ngày (phần một)

Chương 59: Ngoại truyện Phó Tử Ngộ - Hàn Vũ Mông - Một ngày (phần hai)

Chương 60.

Chương 61.

Chương 62.

Chương 63.

Chương 64.

Chương 65.

Chương 66.

Chương 67.

Chương 68.

Chương 69.

Chương 70.

Chương 71.

Chương 72.

Chương 73.

Chương 74.

Chương 75.

Chương 76.

Chương 77.

Chương 78.

Chương 79.

Chương 80.

Chương 81.

Chương 82.

Chương 83.

Chương 84.

Chương 85.

Chương 86.

Chương 87.

Chương 88.

Chương 89.

Chương 90.

Chương 91.

Chương 92.

Chương 93.

Chương 94.

Chương 95: Cặp đôi Phương Thanh "Đa tình nên cười tôi" (1)

Chương 96: Cặp đôi Phương Thanh "Đa tình nên cười tôi" (2)

Chương 97: Cặp đôi An Nham "Đào mật trong tay tôi" (1)

Chương 98: Cặp đôi An Nham "Đào mật trong tay tôi" (2)

Chương 99.

Chương 100.

Chương 101.

Chương 102.

Chương 103.

Chương 104.

Chương 105.

Chương 106.

Chương 107.

Chương 108.

Chương 109.

Chương 110.

Chương 111.

Chương 112.

Chương 113.

Chương 114.

Chương 115.

Chương 116.

Chương 117.

Chương 118.

Chương 119.

Chương 120.

Chương 121.

Chương 122.

Chương 123.

Chương 124.

Chương 125.

Chương 126.

Chương 127.

Chương 128.

Chương 129.

Chương 130.

Chương 131.

Chương 132.

Chương 133.

Chương 134.

Chương 135.

Chương 136: Đôi lời

Chương 137: Ngoại Truyện

Chương 138: News 2: SÓNG NGẦM - HÃY NHẮM MẮT KHI ANH ĐẾN 2

Chương 139: Đôi lời từ page Hàn Vũ Phi