Đọc Truyện Hiện Tại Có Xóa Được Quá Khứ Đau Lòng??? - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Hiện Tại Có Xóa Được Quá Khứ Đau Lòng???

Tác giả: Won_Hye

Đọc Truyện

Nếu tôi là anh tôi sẽ không bao giờ yêu 1 người tôi, 1 người điên cuồng báo thù
Số phận đã định sẵn cho mỗi con người
Tôi không biết số phận của tôi là gì
Nhưng tôi biết số phận của tôi không phải là yêu anh