Đọc Truyện Hoa Yêu Ta Chỉ Là Đi Ngang Qua Thôi. - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Hoa Yêu Ta Chỉ Là Đi Ngang Qua Thôi.

Tác giả: banhtroinhanhatme

Đọc Truyện

Tên bộ phim: Hoa Yêu Ta Chỉ Là Đi Ngang Qua Thôi.

Đạo diễn manh manh đát: Bánh Trôi-kun

Biên tập viên đại nhân: Lưu Tinh

Thể loại: xuyên thư, yêu tu, nhất công nhất thụ, muộn tào độc chiếm dục siêu cường thê nô nam chính công x không rõ thuộc tính yêu tu nhân vật qua đường thụ, công sủng thụ, chủ thụ, sảng văn.

Diễn viên chính: Hạ Tử | Diễn viên phụ: để ta viết xong rồi đếm a đếm.

Kịch bản:

Hạ Tử là một yêu tu, một lần tỉnh dậy sau giấc ngủ trăm năm thì liền phát hiện đồng bạn yêu tu đã không còn một móng, thế giới cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nhưng Hạ Tử là một yêu tu thông minh, từ từ chậm rãi hoà nhập vào thế giới loài người làm một trạch nhân...nhầm, là làm một trạch yêu mới đúng. Hoà nhập được vài năm thì Hạ Tử liền xuyên!

Hạ Tử: "....đệt!" (╯‵□′)╯︵┻━┻

Dò lôi:

1. Hạ Tử có bàn tay vàng vừa thô vừa to.

2. Đạo diễn là nhan khống, yêu mỹ nhân yêu đến cuồng!

3. Mỗ đạo diễn thuộc đảng thụ khống và bị nhân vật chính cuồng nên Bug nhất định phải có, mời vạch nhưng thỉnh ôn nhu một chút

4. Văn không ngược! Sảng sảng sảng! (điều quan trọng phải lập lại 3 lần)

Mỗ đạo diễn giơ tay phát biểu: Ta có tay nghề viết yếu kém, có ý kiến thì thỉnh nói, ta sẽ tiếp thu. Cảm Ơn!