Đọc Truyện [Hoàn] Nữ Phụ Công Tâm Kế - Thuần Bạch Xuẩn Bạch - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Hoàn] Nữ Phụ Công Tâm Kế - Thuần Bạch Xuẩn Bạch

Tác giả: grass_1209

Đọc Truyện

Tác giả:Thuần Bạch Xuẩn Bạch

Nguồn:Nữ Nhi Hồng, kirik0shiba.wordpress.com

Trạng thái:Full

Thể loại: Nhanh xuyên

Editors: Cốc, Tiểu Khanh Tử, Tiểu Mi Mi, Archie, Yang, Yulmi2704, Tử Tịch

Beta: Cốc

Các nam chính, đừng ngoan cố nữa, hãy ngoan ngoãn ngã vòng trong lòng ta!

Các nam chính bao gồm:

Một, nam chính mẫn cảm bệnh kiều.

Hai, nam chính mặt lạnh mắt cao hơn đầu.

Ba, nam chính cao cao tại thượng, khó với tới.

Bốn, nam chính ngạo kiều xù lông.

Năm, nam chính tự kỉ ngốc nghếch.

Sáu, dị giới - nam chính biến thành hắc ám.

Bảy, nam chính đại thần là tiểu thuyết gia.

Tám, nam chính tàn tật bi quan.

P/s: Mang đi đâu nhớ ghi rõ nguồn kirik0shiba.wordpress.com

Danh sách Chap

Q1-C1: Chỉ muốn giam cầm em

Q1-C2: Chỉ muốn giam cầm em

Q1-C3: Chỉ muốn giam cầm em

Q1-C4: Chỉ muốn giam cầm em

Q1-C5: Chỉ muốn giam cầm em

Q1-C6: Chỉ muốn giam cầm em

Q1-C7: Chỉ muốn giam cầm em

Q1-C8: Chỉ muốn giam cầm em

Q1-C9: Chỉ muốn giam cầm em

Q1-C10: Chỉ muốn giam cầm em

Q1-C11: Chỉ muốn giam cầm em

Q1-C12: Chỉ muốn giam cầm em

Q1-C13: Chỉ muốn giam cầm em

Q1-C14: Phiên ngoại

Q2-C1: Dù hai ta là mối nhân duyên đầy bi thương

Q2-C2: Dù hai ta là mối nhân duyên đầy bi thương

Q2-C3: Dù hai ta là mối nhân duyên đầy bi thương

Q2-C4: Dù hai ta là mối nhân duyên đầy bi thương

Q2-C5: Dù hai ta là mối nhân duyên đầy bi thương

Q2-C6: Dù hai ta là mối nhân duyên đầy bi thương

Q2-C7: Dù hai ta là mối nhân duyên đầy bi thương

Q2-C8: Dù hai ta là mối nhân duyên đầy bi thương

Q2-C9: Dù hai ta là mối nhân duyên đầy bi thương

Q2-C10: Dù hai ta là mối nhân duyên đầy bi thương

Q2-C11

Q2-C12: Ngoại truyện

Q2-C13: Ngoại truyện 2

Q3-C1: Muốn làm người trong lòng đại thần

Q3-C2: Muốn làm người trong lòng đại thần

Q3-C3: Muốn làm người trong lòng đại thần

Q3-C4: Muốn làm người trong lòng đại thần

Q3-C5: Muốn làm người trong lòng đại thần

Q3-C6: Muốn làm người trong lòng đại thần

Q3-C7: Muốn làm người trong lòng đại thần

Q3-C8: Muốn làm người trong lòng đại thần

Q3-C9: Muốn làm người trong lòng đại thần

Q3-C10: Muốn làm người trong lòng đại thần

Q3-C11: Muốn làm người trong lòng đại thần

Q3-C12: Muốn làm người trong lòng đại thần

Q3-C13: Muốn làm người trong lòng đại thần

Q3-C14: Muốn làm người trong lòng đại thần

Q3-C15: Muốn làm người trong lòng đại thần

Q3-C16: Ngoại truyện

Q3-C17: Ngoại truyện 2

Q4-C1: Nhóc con mau vào bát

Q4-C2: Nhóc con mau vào bát

Q4-C3: Nhóc con mau vào bát

Q4-C4: Nhóc con mau vào bát

Q4-C5: Nhóc con mau vào bát

Q4-C6: Nhóc con mau vào bát

Q4-C7: Nhóc con mau vào bát

Q4-C8: Nhóc con mau vào bát

Q4-C9: Nhóc con mau vào bát

Q4-C10: Nhóc con mau vào bát

Q4-C11: Nhóc con mau vào bát

Q4-C12: Nhóc con mau vào bát

Q5-C1: Nam chính cao lãnh

Q5-C2: Nam chính cao lãnh

Q5-C3: Nam chính cao lãnh

Q5-C4: Nam chính cao lãnh

Q5-C5: Nam chính cao lãnh

Q5-C6: Nam chính cao lãnh

Q5-C7: Nam chính cao lãnh

Q5-C8: Nam chính cao lãnh

Q5-C9: Nam chính cao lãnh

Q5-C10: Nam chính cao lãnh

Q5-C11: Nam chính cao lãnh

Q5-C12: Nam chính cao lãnh

Q5-C13: Nam chính cao lãnh

Q5-C14: Nam chính cao lãnh

Q5-C15: Ngoại truyện

Q6-C1: Nam chính hắc hoá

Q6-C2: Nam chính hắc hoá

Q6-C3: Nam chính hắc hoá

Q6-C4: Nam chính hắc hoá

Q6-C5: Nam chính hắc hoá

Q6-C6: Nam chính hắc hoá

Q6-C7: Nam chính hắc hoá

Q6-C8: Nam chính hắc hoá

Q6-C9: Nam chính hắc hoá

Q6-C10: Nam chính hắc hoá

Q6-C11: Nam chính hắc hoá

Q6-C12: Nam chính hắc hoá

Q6-C13: Nam chính hắc hoá

Q6-C14: Nam chính hắc hoá

Q6-C15: Ngoại truyện

Q7-C1: Đừng quên em

Q7-C2: Đừng quên em

Q7-C3: Đừng quên em

Q7-C4: Đừng quên em

Q7-C5: Đừng quên em

Q7-C6: Đừng quên em

Q7-C7: Đừng quên em

Q7-C8: Đừng quên em

Q7-C9: Đừng quên em

Q7-C10: Đừng quên em

Q7-C11: Đừng quên em

Q7-C12: Đừng quên em

Q7-C13: Đừng quên em

Q7-C14: Đừng quên em

Q7-C15: Đừng quên em

Q7-C16: Đừng quên em

Q7-C17: Đừng quên em

Q7-C18: Ngoại truyện 1

Q7-C19: Ngoại truyện 2

Q8-C1: Nam chính phản công

Q8-C2: Nam chính phản công

Q8-C3: Nam chính phản công

Q8-C4: Nam chính phản công

Q8-C5: Ngoại truyện