Đọc Truyện [Hoàn] [Vkook] [HE] Thiên thần khát máu - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Hoàn] [Vkook] [HE] Thiên thần khát máu

Tác giả: armylasodach

Đọc Truyện

Tiêu đề: Thiên thần khát máu

Thể loại: Ngược tâm; 1x1; boylove; HE; no H

Nhân vật: Jungkook; Taehyung

Couple chính: Vkook

NGHIÊM CẤM

+Không mang truyện ra nơi khác
+Không chuyển ver dưới mọi hình thức

End: 11/09/2018

Danh sách Chap

Văn án

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105 (End)

Phiên ngoại 1: Tôi đã yêu một thiên thần

Phiên ngoại 2: Kết thúc của tuổi thơ đẹp đẽ nhất

Phiên ngoại 3: Anh ấy rất cô đơn

Phiên ngoại 4: Hạnh phúc sau hôn nhân

Lời nói cuối