Đọc Truyện (Bản cũ) HyperCraft - Xuyên không sang Thế Giới khác cùng『Em Gái』Phần II - Truyen4U.Net

Đọc Truyện (Bản cũ) HyperCraft - Xuyên không sang Thế Giới khác cùng『Em Gái』Phần II

Tác giả: OndaKaga

Đọc Truyện

Năm ××××, một sự kiện toàn cầu đã thay đổi toàn bộ cách nhìn thế giới của toàn bộ các sinh linh sống trên nó. Một vụ nổ lớn kèm theo sự xuất hiện của những sinh vật, những nguồn năng lượng nằm ngoài hiểu biết của con người đến thế giới này. Các đại lục mới nổi lên, những bằng chứng về sự giãn nở của Trái Đất, những bí mật mà chính quyền thế giới công khai,...

Hai anh em Hishora một lần nữa phải đối mặt với thử thách tại quê nhà.

•【Thế Giới "mới" này là sao chứ?】•