Đọc Truyện Jeff the killer x Jane the killer - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Jeff the killer x Jane the killer

Tác giả: limaimai

Đọc Truyện

"Jeff,ngươi là kẻ xấu xa.Ngươi giết hết gia đình ta,ta hận ngươi Jeff.Ta muốn giết ngươi bằng tay ta.Ta ghét ngươi nhưng TA CŨNG YÊU NGƯƠI

Danh sách Chap