Đọc Truyện [JenSoo][Cover] Tổng Giám Đốc Của Tôi Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế!!! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [JenSoo][Cover] Tổng Giám Đốc Của Tôi Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế!!!

Tác giả: lily250903

Đọc Truyện

Phát hiện đối tượng tình một đêm bị bản thân chà đạp đến cực thảm thương trên giường lại là tân tổng giám của mình, điều này thật không tốt a. Hơn nữa tổng giám đại nhân mỗi ngày đều ngạo kiều như vậy, thật sự một chút cũng không đáng yêu.