Đọc Truyện Jimin | my best friend | shortfic - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Jimin | my best friend | shortfic

Tác giả: -stacyoongi

Đọc Truyện

" Tôi là một hòn đảo, giữa đại dương lạc lối.. "

" Em là một giấc mơ đẹp, nhưng thật buồn.. "

| based on and inspired by the lyrics of the same name song 'my best friend' by ikon |

©-stacyoongi