Đọc Truyện [ Khải Nguyên ver] Nhớ đấy! Em là của tôi - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ Khải Nguyên ver] Nhớ đấy! Em là của tôi

Tác giả: LinhRoy08112000

Đọc Truyện

Truyện này mk chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả
Author: ThienAnhTran_GD
Edit:Linh Roy
Tình trạng bản gốc : Hoàn (71 phần)
Tình trạng bản dịch: đang lết 😅😅😅
Giới thiệu truyện
Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên
Ít ngược, HE
"Kể từ bây giờ em là của tôi"
"Tại sao chứ, tôi không muốn"
"Rồi tôi sẽ làm cho em phải chấp nhận "
Truyện này mk chỉ edit lại có gì sai sót mong mn bỏ qua nka