Đọc Truyện Khi Dàn GINTAMA Chơi Facebook - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Khi Dàn GINTAMA Chơi Facebook

Tác giả: Sakamaki_Kisa

Đọc Truyện

Mị không biết nó có vui hay không?
Nhưng vì mị cuồng Gintama nên muốn viết a~ :3 :3 :3
Hư cấu lắm nhé, OOC nữa nà :vvv
Yaoi cũng lắm nhé. :vv