Đọc Truyện Khóa văn hệ thống: Nam chủ thỉnh tự trọng - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Khóa văn hệ thống: Nam chủ thỉnh tự trọng

Tác giả: TheNetwork7749

Đọc Truyện

Tác giả: Cổ Ngọc Văn Hương
Nhân vật chính: Giang Diệp (Lam Chỉ), Giản Thương
Thể loại: Xuyên sách, bên ngoài lạnh lùng sư huynh pháo hôi thụ x chuyên làm nũng nhân vật chính sư đệ công, dị giới, hệ thống thăng cấp
Độ dài: 97 chương + 5 phiên ngoại