Đọc Truyện Khóa văn hệ thống, nam chủ thỉnh tự trọng - Cổ Ngọc Văn Hương - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Khóa văn hệ thống, nam chủ thỉnh tự trọng - Cổ Ngọc Văn Hương

Tác giả: pichan

Đọc Truyện

Văn án:

Giang Diệp là tác giả của web tiểu thuyết dành cho nam, xuyên qua, hiện danh Lam Chỉ.

Địa điểm: chính mình viết —— thăng cấp lưu ngựa đực văn —— đại cương.

Vốn tưởng rằng có thể kiến công lao sự nghiệp ôm mỹ nhân, không nghĩ tới, mỗi một kiện phát sinh sự tình, đều sẽ bị trang web hệ thống viết thành văn chương, tự động phát văn.

Quả nhiên... Còn là trốn không thoát viết văn mệnh.

Trang web hệ thống: này văn phạm vào N cấm kỵ, chính ngươi nghĩ biện pháp. Bằng không, bất cứ một cái chương tiết bị khóa, ngươi tựu không cần trở về.

Lam Chỉ: ... Gì?

Lam Chỉ thanh thanh yết hầu, cảm thấy trời sinh voi ắt sinh cỏ.

Làm một cái xuất trần xuất tiên, mọi người ngưỡng mộ, hảo xem đến không được sư huynh, hắn từ hôm nay trở đi chủ yếu nhiệm vụ, chính là quấy rối vị sư đệ kính cẩn thuận hoà không cho hắn cùng chúng nữ tử "—— beep beep ——" .

Kịch tình chậm rãi phát triển, Lam Chỉ lại phát hiện, bên mình này thoạt nhìn nghe lời tiểu tử càng ngày càng kỳ cục...

Còn có, văn chương bình luận khu kia một tiếng cao hơn một tiếng "Cùng một chỗ, cùng một chỗ" lại là sao thế này?!

Hệ thống: thỉnh đại gia nhặt lên tiết tháo, kiên quyết quán triệt 1V1 !