Đọc Truyện Kiếp Sau - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Kiếp Sau

Tác giả: Tizue1445

Đọc Truyện

" Nếu ngay từ đầu đã là không yêu thì vĩnh viễn về sau sẽ là như thế. Chỉ tiếc, khi đó ta không hiểu."

"Ta vốn không tin vào thiên mệnh, nhưng dù hết một kiếp, ta vẫn cứ yêu nàng."

Có lẽ đây không phải câu chuyện về hai nhân vật chính, đó chỉ là một câu chuyện được kể theo góc nhìn của nhân vật phụ.

Lần đầu viết cổ đại, mong mọi người góp ý.