Đọc Truyện Kim Ngưu-Thiên Yết {Tách coffee đắng trong quán kem!?} - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Kim Ngưu-Thiên Yết {Tách coffee đắng trong quán kem!?}

Tác giả: CareToreki

Đọc Truyện

Đây là fic đầu tay của au

Tittle:Đó *chỉ trên*
Rating:10+
Cagetory:Méo biết =)
Long: Tùy,chắc 3 ep =))
Sumary:
Tôi là vị đắng của coffee
Em là vị ngọt của kem
Tôi sẽ dành hết,tất cả cho em...

+Warning:
Không spam với teencode {không biết=>google}
Cấm đem đi copy or edit {muốn=>xin và có sự đồng ý}

Ủng hộ <3