Đọc Truyện [Kny + Doraemon] Tia chớp - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Kny + Doraemon] Tia chớp

Tác giả: Crevan_Gesso

Đọc Truyện

Một--- tia chớp.

Lao nhanh, vụt mất, chỉ để lại dư âm.

Người hỡi, ai bắt được nó đây?


________

Cảnh báo: SIÊU CẤP OOC

Cp: Uzui Tengen