Đọc Truyện [ KnY ] Phòng 419 Lại Đánh Nhau ?!?!?! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ KnY ] Phòng 419 Lại Đánh Nhau ?!?!?!

Tác giả: Nekoron

Đọc Truyện

Ê mày!

Sủa:)))

Phòng 419 có vẻ thân thiết nhỉ?

Tao cũng không biết, thấy phòng đó đánh nhau suốt nhưng mà tao thắc mắc...

Sao?

Thi thoảng phòng đó đánh nhau, tao cứ nghe thấy tiếng " bạch bạch bạch ".

?!?!?!