Đọc Truyện [ kookmin| jikook ][cao H, SM ]Yêu hay hận - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ kookmin| jikook ][cao H, SM ]Yêu hay hận

Tác giả: Kookmin-lee

Đọc Truyện

Tác giả: Phác Quốc Mận.
Nhân vật chính : JK x JM
Nhận vật phụ : ........
Tóm tắt truyện:
Jimin là một bồi bàn trong một quán bar và được Jungkook mua về làm người làm riêng của Jungkook. Hàng ngày luôn bị Jungkook bắt làm thỏa mãn dục vọng của mình và còn nhìn Jungkook đưa người khác về nhà làm thỏa mãn tình dục của Jungkook....(muốn biết thì đọc truyện.)
.... câu cuối cùng: CẤM ĐỌC CHÙA.....