Đọc Truyện 『kooktae』『chatting』『idol and sexy fanboy』 - Truyen4U.Net

Đọc Truyện 『kooktae』『chatting』『idol and sexy fanboy』

Tác giả: nweezh

Đọc Truyện

"thật sự thì anh đã xem hình em và quay tay."

"một idol như em mà lại..."

-

"anh đã từng ham muốn em như thế đấy."

"em không sợ gì cả, chỉ cần được ở cùng taehyung."