Đọc Truyện [ KOOKV / ABO ] • Past tense • || TRANS || - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ KOOKV / ABO ] • Past tense • || TRANS ||

Tác giả: _MyoxyJIN1204_

Đọc Truyện

« Một omega át chủ bài dưới dạng một cậu bé bán hoa sống ở quá khứ gặp một alpha đa tình đến từ tương lai »

Author : ThaFantasticFoursome

Translator : Muyy

Pairing : Jeon Jung Kook x Kim Tae Huyng

Thể loại : ABO văn, Khoa học viễn tưởng, người sói


⚠ WARNING ⚠

Vì đây là truyện có ABO văn dựa theo phim " Teen Wolf" nên sẽ có vài tình tiết mới và khác với ABO bình thường và không có xôi thịt. Lưu ý không có xôi thịt.


Start : 20172006
End : 2018????

#5 thuộc thể loại người sói - 20172606

------/-------

• Translate đã có sự cho phép của tác giả
• Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình
• Full credit belongs to ThaFantasticFoursome

💋 Cover design by Muyy 💋