Đọc Truyện Làm sao cùng nhân vật phản diện nói chuyện yêu đương - Doãn Nhất Phương - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Làm sao cùng nhân vật phản diện nói chuyện yêu đương - Doãn Nhất Phương

Tác giả: Lai_Gia

Đọc Truyện

Hỏi: Làm sao tiếp cận nhân vật mục tiêu?

[Bộ lạc hổ tộc] Khương Dục (hưng phấn): "Chữa bệnh cho hắn, cho hắn uống thuốc!"

[Tương lai cơ giáp] Đoạn Tĩnh Triết (mờ mịt): ".... Uy thuốc dinh dưỡng quá thời hạn?"

[Cổ đại cung đình] Đông Hạo Dương (trêu tức): "Đương nhiên là thu làm đồ đệ, tùy ý đùa giỡn."

Kế tiếp là nhân vật chính xui xẻo: "....."

Văn hướng dẫn: Đây là không đồng loại hình tiểu cố sự hợp tập, mỗi cái nhân vật chính đều là xuyên qua sống lại tách.

P/S: Đây không phải nhanh xuyên ╮(╯▽╰)╭

Bản văn tôn chỉ: Theo ta đọc thì là ngọt, ngọt và ngọt (chuyện quan trọng phải nói 3 lần)

Nội dung nhãn mác: Hệ thống xuyên thư xuyên qua thời không linh hồn chuyển đổi.

Tình trạng bản gốc: 84 chương (hoàn)
Tình trạng edit: Lăn lê bò lết gần hơn nửa bộ _(:3_/)_

Lời editor: truyện này ta chưa coi, hăng máu gà quá nên làm luôn ko chắc đúng 100%... và ta cũng không biết ai công ai thụ nên đừng hỏi ta nhá. Thân 😘

Danh sách Chap

Chương 1: Bộ lạc hổ tộc (1)

Chương 2: Bộ lạc hổ tộc (2)

Chương 3: Bộ lạc hổ tộc (3)

Chương 4: Bộ lạc hổ tộc (4)

Chương 5: Bộ lạc hổ tộc (5)

Chương 6: Bộ lạc hổ tộc (6)

Chương 7: Bộ lạc hổ tộc (7)

Chương 8: Bộ lạc hổ tộc (8)

Chương 9: Bộ lạc hổ tộc (9)

Chương 10: Bộ lạc hổ tộc (10)

Chương 11: Bộ lạc hổ tộc (11)

Chương 12: Bộ lạc hổ tộc (12)

Chương 13: Bộ lạc hổ tộc (13)

Chương 14: Bộ lạc hổ tộc (14)

Chương 15: Bộ lạc hổ tộc (15)

Chương 16: Bộ lạc hổ tộc (16)

Chương 17: Bộ lạc hổ tộc (17)

Chương 18: Bộ lạc hổ tộc (18)

Chương 19: Bộ lạc hổ tộc (19)

Chương 20: Bộ lạc hổ tộc (20)

Chương 21: Bộ lạc hổ tộc (21)

Chương 22: Bộ lạc hổ tộc (22)

Chương 23: Bộ lạc hổ tộc (23)

Chương 24: Bộ lạc hổ tộc (24)

Chương 25: Bộ lạc hổ tộc (25)

Chương 26: Bộ lạc hổ tộc (26)

Chương 27: Bộ lạc hổ tộc (27)

Chương 28: Trung khuyển tiến hóa sử (1)

Chương 29: Trung khuyển tiến hóa sử (2)

Chương 30: Trung khuyển tiến hóa sử (3)

Chương 31: Trung khuyển tiến hóa sử (4)

Chương 32: Trung khuyển tiến hóa sử (5)

Chương 33: Trung khuyển tiến hóa sử (6)

Chương 34: Trung khuyển tiến hóa sử (7)

Chương 35: Trung khuyển tiến hóa sử (8)

Chương 36: Trung khuyển tiến hóa sử (9)

Chương 37: Trung khuyển tiến hóa sử (10)

Chương 38: Trung khuyển tiến hóa sử (11)

Chương 39: Trung khuyển tiến hóa sử (12)

Chương 40: Trung khuyển tiến hóa sử (13)

Chương 41: Trung khuyển tiến hóa sử (14)

Chương 42: Trung khuyển tiến hóa sử (15)

Chương 43: Trung khuyển tiến hóa sử (16)

Chương 44: Trung khuyển tiến hóa sử (17)