Đọc Truyện Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân ( FULL ) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân ( FULL )

Tác giả: seunghyunttop

Đọc Truyện

[ Tác giả: @seunghyunttop 💟 ]

- Nhân vật chính trong truyện:

• Male Lead: Lăng Từ Vương.

• Female Lead: Hạ Bối Doanh.

- Thể loại: Ngọt, Sủng, Hường.

- Tình trạng: Full 85 chương ..

√ KHÔNG TỰ TIỆN CHUYỂN VER HOẶC EDIT LẠI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU.

√ VẪN ĐANG EDIT LẦN ĐẦU TIÊN NHA !