Đọc Truyện Lie In Believe [Shortfic Khải Nguyên | Hoàn] - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Lie In Believe [Shortfic Khải Nguyên | Hoàn]

Tác giả: BibiGege

Đọc Truyện

Author: Khổ Đinh Trà
Rating: K
Pairings: Khải Nguyên - Thiên Hoành
Category: Ngược. Ngọt. Dong binh. HE
Disclaimer: Các bé không thuộc về tui. Nhân vật không :/ người thực càng không :/ fanfic này không có liên quan gì đến các bé.
Summary:
". . .Trong Tin tưởng có Lừa dối, nhưng Lừa dối vĩnh viễn chỉ là Lừa dối.
Trắng đen không phân định.
Thật giả chẳng rõ ràng.
Gạt em vì yêu em.
Anh tới bây giờ cũng không hiểu con đường mình đi là đúng hay sai. Anh chỉ biết, dùng sinh mạng của bản thân để đổi lấy cuộc sống của em, là điều anh cần làm. . ."
Status: HOÀN