Đọc Truyện Liệu có đến, ngày mai ? - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Liệu có đến, ngày mai ?

Tác giả: lananhcuteahihi

Đọc Truyện

" Tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời mình đã tới sân ga cuối cùng.
Nhưng tôi đã gặp cậu, người tiếp cho tôi sức mạnh để tiếp tục quãng đường dài đằng đẵng phía trước.
Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi sẽ không để cậu ấy hoài công vô ích. Tôi sẽ tiếp tục bước tiếp, tiếp tục yêu thương, tiếp tục bền bỉ dù phía trước có giông tố đến thế nào"