Đọc Truyện Logic truyện vs Logic khoa học - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Logic truyện vs Logic khoa học

Tác giả: hydra0027

Đọc Truyện

Nhân danh một đứa đam mê Logic và khoa học ta viết ra bộ truyện này để kêu mấy thím viết truyện hãy viết có tính logic một chút chứ viết như mấy thím ta thấy rất tức.
P/S: đề nghị mấy thím chuẩn bị viết truyện hãy đọc truyện này.
Mấy thím viết rồi cũng đọc luôn để xem coi chuyện mình phi logic tới đâu hén.
Đặc biệt hữu dụng đối với thể loại teenfic

Tác giả: Cây kí ức