Đọc Truyện Lời hay ý troll - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Lời hay ý troll

Tác giả: Karnue

Đọc Truyện

Theo điều luật 69 bộ luật hình sự, sẽ bãi bỏ hình thức phạt tù đối với tội hiếp dâm. Thay vào đó là tịch thu phương tiện gây án...

Không có gì làm anh em xa cách
Chỉ có hôi nách là xa cách anh em.

Bò không ăn cỏ bò ngu
Trai không gái gú, trai ngu hơn bò


Nguồn: Lời hay ý troll và Internet.


[Mở đi, ngại ngùng chi.]